SZC logo

Tatabányai Szakképzési Centrum

OM kód: 910006/009 | 2900 Komárom Táncsics Mihály út 73.

Intézmény logo

Tatabányai Szakképzési Centrum Alapy Gáspár Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk Névadója

Történet

Összeállította: dr. Fehérváry Magda

Alapy Gáspár

(1880, Észak-Komárom – 1945, Dachau)

    Iskolánk 2007. augusztus 1-től olyan komáromi ember nevét vette fel, akinek személyét és tetteit nem örökítette meg a történelem, csupán néhány idős komáromi polgár emlékezetében élhet az 1920-1930-as évek városépítő polgármestere. Alapy Gáspár családja régi (XIII. sz.) nemesi család. Egyik őse a szigetvári hős, Zrínyi Miklós unokaöccseként részt vett Szigetvár sikertelen török elleni védelmében (1566). A dédunoka Zrínyi Miklós név szerint említi a Szigeti veszedelem című művében:

Alapy Gáspár        

           „Hát Alapi Gáspár négy ötven szablyával
            Jün, van befödözve párducnak hátával,
            Vitéz módra ékes szép daru tollakkal
            Bővölkedik vitézséggel s okossággal.”

                                      (5. ének, 48. vers)

    A XX. századi Alapy-utód hősies embersége nem kapott ekkora nyilvánosságot. Nézzük, ki is volt Alapy Gáspár, iskolánk névadója!    1880. szeptember 10-én született Komáromban. Iskoláit szülővárosában és a pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban, a jogot Pozsonyban és Budapesten végezte. Több évig ügyvédjelöltként dolgozott, majd 1912-től városi aljegyzőnek választották. Közben újságírással is foglalkozott (Pozsony: Nyugatmagyarországi Híradó – belső munkatárs; Komárom: Komáromi Újság – szerkesztő).

     Az I. világháborúban (1914-1918) előbb tartalékos volt, majd tüzérhadnagyként harcolt a szerbiai fronton. A háborúból visszatérve 1918. november 6-án helyettes főjegyzővé nevezték ki, 1918. december 11-én pedig városi főjegyzőnek választották. E tisztséget nem sokáig tölthette be, mert az I. világháborút lezáró trianoni béke átrajzolta Magyarország térképét, és Komáromot is kettéosztotta a Duna vonalán. Az északi Komárom volt az igazi városi település, amely most már Csehszlovákiához került, és onnan a cseh hatóságok 1921. január 18-án a következő indokkal utasították ki Alapyt „tartózkodása a csehszlovák állam területén sem rendőri, sem politikai szempontból nem volt kívánatos ”. Ekkor települt át a déli városrészre, a mai magyar Komáromba, amely Magyarország fennhatósága alatt maradt.    Itt 1921. január 31-én főjegyzői állást kapott, 1922. június 26-án pedig helyettes polgármesterré nevezték ki. Három év után, 1925. május 16-án egyhangúlag Komárom polgármesterévé választották. Ezt a tisztséget többszöri újraválasztása után 1944. augusztus 31-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be.

     Alapy Gáspár polgármesterségének ideje alatt a déli városrész, a magyar Komárom óriási fejlődésnek indult. Előtte itt semmiféle középület, út-, villany-és csatornahálózat nem volt, hisz az északi város 13 utcából álló Duna jobb parti   része volt csupán (1919). Alapy nevéhez fűződik a városi székház, a pénzügyi palota, 2 templom, ugyanannyi imaház, 3 iskola, járásbírósági és rendőrségi székház, adóhivatal, pénzügyi laktanya, vasutas lakótelep, városi bérház, a strandfürdő épülete, stb. megépítése. Polgármestersége alatt a város lakosainak száma közel háromszorosára emelkedett, az utcák száma pedig 53-ra nőtt (1937).

    Ezt a fejlődést remek kapcsolataival és ügyes várospolitikájával érte el, amit az egyik helyi lap (Komáromi Lapok, 1939. aug. ? 10.old.) így méltat: „A magyar impérium alatt levő jobbparti városrészt ügyes várospolitikával felvirágoztatta, városfejlesztő koncepciójának eredményes keresztülvitelével az újvárost a modern városok sorába emelte s lakosságának megélhetést és jólétet teremtett.”.

     Kiváló szolgálatainak, hazafias és közérdekű munkásságának elismeréséül Horthy Miklós kormányzó magyar királyi főtanácsosi címmel tüntette ki (1924. júl. 11.), a római pápától pedig a pápai Nagy Szent Gergely Rend középkeresztjét kapta (1926. júl. 5.).

    Minden hazafias és kulturális egyesület vezetésében aktívan részt vett; a Polgári Társaskör és a Tűzoltó Testület díszelnöke, a római katolikus egyházközség világi elnöke volt.

     Alapy Gáspár életében nagy változást hozott a csehszlovák kézen levő Észak-Komárom Magyarországhoz való visszacsatolása. 1939. július 15-ével az egyesített Komárom polgármesteri székébe őt nevezte ki a belügyminiszter. Az északi városrész lakóinak egy része fenntartásokkal fogadta az „anyásokat”, az anyaországból érkező hivatalnokokat, akik a legjobb tisztségeket foglalták el. A keresztény, humanista polgármester a komáromi zsidó lakosság vagyonának és biztonságának védelmében rövidesen szembekerült egy befolyásos, erőszakos szélsőjobboldali csoporttal. Vezetőjük ifj. Wojtowicz Richárd helyi fényképész volt, akit 1936-ban kémkedésért 9 évi fegyházra ítélt a csehszlovák állam, de 1938-ban amnesztiában részesült. A város Magyarországhoz csatolása után a megye nyilasainak vezére, majd a nyilaspuccsot követően, 1944 októberében Komárom megye főispánja lett. A háború végén apjával Venezuelába menekült. (Mácza Mihály: A fényképezés története Komáromban 1945-ig. In.: Komárom megye fototörténete. Tatabánya, 1988. 12. old.). Ifj. Wojtowiczék -Szálasi Ferenc nyilaskeresztes pártjának hatalomra jutása után – 1944. október 17-én több városi vezetővel együtt Alapy Gáspárt is zsidópártolás vádjával letartóztatták és a monostori erődbe internálták. Utána a Csillagerődbe került át, innen őt a dachaui koncentrációs táborba deportálták, a többi városi vezetőt pedig szabadon bocsátották. Dachauban mint a 136708. számú fogoly halt meg. Halálának időpontja pontosan nem ismert, valószínűleg 1945. februárjában (5. vagy 22.?) hunyt el.

     A fentiekből kitűnik, hogy Alapy Gáspár társadalmi és vallási különbség nélkül valamennyi komáromi lakos polgármesterének tartotta magát. Komáromért és polgáraiért kifejtett tevékenysége, önfeláldozása példa lehet mindannyiunk számára.  

1981-ben Nemeskürthy István forgatókönyve alapján Hajdufy Miklós „A béke szigete” címmel tévéjátékot készített Alapy Gáspár polgármesterről, de a filmben sem Alapy, sem Komárom neve nem hangzik el, csak a végén van egy felirat, amin megnevezik őt, és halálának időpontját 1945. febr. 22.-ére teszik.


Partnereink

SZC logo

Tatabányai Szakképzési Centrum


Tatabányai Szakképzési Centrum Alapy Gáspár Technikum és Szakképző Iskola

2900 Komárom Táncsics Mihály út 73.


2024Tatabányai Szakképzési Centrum Alapy Gáspár Technikum és Szakképző Iskola